Werken aan de oorzaak

Blessure? Lichamelijk ongemak? Overspannen? Prevendus gelooft dat problemen nooit op zichzelf staan. Ze worden aangewakkerd door een combinatie van factoren. Een duurzame oplossing vraagt om geïntegreerd inzicht in de fysiologie, beweging en voeding van een mens. Weet je de oorzaak dan kun je werken aan preventie.

Prevendus voorkomt

"Het menselijk lichaam is tot veel in staat, maar wordt onderhouden met de macht der gewoonte en stelt zich daar op in. Wij laten je ingesleten patronen doorbreken en confronteren je met verandering. Hierdoor passen lichaam en geest zich aan en werken we aan een structurele oplossing.

Prevendus vergroot bewustwording. Je wilt snappen wat je lichaam doet, waarom, en wat aanpassingen teweeg gaan brengen. Begrip brengt focus en versterkt verandering."

Marcel Schouten

Het proces

Ieder mens is uniek en heeft daarom behandeling op maat nodig. Om de specifieke route naar resultaat te vinden, doorlopen we een vijftal stadia.

BekijkSluit het proces Het Proces Het Proces

Gespannen kader

Prevendus richt zich op drie kernaspecten die ons dagelijks welzijn beinvloeden. Fysiologie, sporten en voeding leven op gespannen voet met elkaar. Je kunt ze zelden los van elkaar zien.

Fysiologie

De wetenschap achter de mens is tot op celniveau gedefinieerd. Fysiologie is de basis om eigenschappen en structuren te bepalen. Wat gebeurt er in het lichaam? En waarom? Hormonaal balans, opbouw van gewrichten en weefsel, de nauwe samenwerking van long, hart en spier; alles in het lichaam werkt samen en beinvloedt elkaar.

Sporten

Wij zien sporten vanuit breed perspectief. De hond uitlaten of traplopen zijn ook voorbeelden van sporten. Beweging creëert reactie. De vorm en mate van bewegen bepaalt het effect in het lichaam. Met een meetbaar doel voor ogen, onderzoeken we de mogelijkheden waarop activiteiten structureel kunnen worden ingepast in dagelijkse patronen.

Voeding

Het lichaam reageert direct op wat het inneemt. Wat je iedere dag eet, is bepalend voor de staat en functie van je lichaam. Voeding kan je in de weg zitten, denk aan problemen als overgewicht, ondergewicht of een verstoord immuunsysteem. Anderzijds helpt voeding je bij het behalen van doelen. Bijvoorbeeld als een sporter prestaties wil verbeteren.

Kosten

Behandelingen bij Prevendus worden deels of niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dat is een bewuste keuze. Wij stellen het belang van de cliënt centraal met optimaal resultaat als uitgangspunt. Onze overtuiging en werkwijze komt onder druk te staan als we ons moeten houden aan het dwingende kader van de verzekeraar.

Intake: € 0 Plan van aanpak: € 50 Vervolgconsult: € 50 Abonnement: € 200